Krok 1: Zadajte napätie a prúd záťaže, aby ste získali hodnotu minimálnej požadovanej indukčnosť pre trvalú prúdovú prevádzku (60 Hz plnovlnná rektifikácia).

Napätie záťaže: V
Zaťažovací prúd: mA

Minimálna indukčnosť: H

Krok 2: Zadajte skutočnú hodnotu indukčnosti tlmivky a jej vnútorný ekvivalentný sériový odpor (ESR) plus odpor sekundárneho vinutia transformátora na určenie minimálnej hodnoty požadovanej kapacity pre prevádzku. Všimnite si, že pridanie externého odporu v sérii s indukčnosťou znižuje požadovanú kapacitu.

Indukčnosť: H
Odpor: Ω

Minimálna kapacita: F

Krok 3: Zadajte skutočnú hodnotu kondenzátora (v μF), aby ste určili výsledné zvlnenie výstupného napätia.

Kapacita: μF

Výstupné zvlnenie: V

Krok 4: Požadované vstupné napätie zo sekundára transformátora je:

Vstupné napätie: Vrms