Typ pripojenia:
Napájacie napätie: V
Predné napätie LED: V
Prúd cez LED: mA
Počet LED: Ks
Výsledky:
Presná hodnota odporu: Ω
Štandardná hodnota odporu: Ω
Minimálny výkon rezistora: W
Celková spotreba energie: W