Zadajte vlastné hodnoty pre Hz a uF

Cieľová frekvencia fo=  Hz   Qo=  
Cieľová hodnota fp=  Hz   Qp=  
Zvoľ hodnotu C2   [uF] (0.022uF .... 1uF)

Vypočítané hodnoty komponentov:


k: (k>0 požadované)
Hodnoty komponentov sú nasledovné:
R1:  [kΩ]
R2:  [kΩ]
R3:  [kΩ]
C1:  uF  nF
C3: uF  nF
Zisk: [dB] Odporúčané: <= 15dB