Výpočet odporu nekonečnej odporovej siete

Celkový odpor siete: