Výpočet hodnoty odporu R4 Wheatstonovho mostíka

Výsledok: