Ručné náradie a vybavenie dielne

Ručné náradie a vybavenie dielne
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  309 zobrazení
1
 0
Vybavenie dielne
   

Ručné náradie a vybavenie dielne je základ, ktorý tvorí infraštruktúru pracovísk vo výrobe, službách, laboratóriách alebo konštrukčných kanceláriách. Takéto miesta si vyžadujú špecializovaný nábytok, nástroje, spájkovacie zariadenia, antistatickú ochranu a mnoho ďalších doplnkov. S rastom elektronického priemyslu je každoročne potrebné čoraz viac takéhoto vybavenia, pretože rastúca miniaturizácia, zvyšujúca sa citlivosť elektronických obvodov, ako aj záujem o kvalitu si vyžadujú náležité zaobchádzanie už na báze konštrukčných materiálov a jednotlivých komponentov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že toto vybavenie nie je cenné, ale napriek tomu je cenným doplnkom komplexnej ponuky mnohých spoločností dodávajúcich výrobcom elektroniky.

Najdôležitejšiu skupinu výrobkov v takto vymedzenej oblasti tvoria spájkovacie zariadenia vrátane spájkovačiek, spájkovacích a teplovzdušných staníc a prepracovacích staníc (opravy počas výroby). Druhou veľkou skupinou sú chemické prípravky: na čistenie, ochranu, lepenie a podobne. Tie sú k dispozícii vo forme servisných aerosólov alebo výrobných nádob.

Ďalšou skupinou je vybavenie pracovných staníc v servise, laboratóriách, údržbe, výrobe. Do tejto oblasti patria antistatické odevy a osobné ochranné prostriedky (rukavice, obuv), ako aj dielenský nábytok, stoly (pracovné miesta), osvetlenie, digestory, zariadenia na skladovanie materiálu a podobné výrobky, ktoré sú potrebné na jednoduchú pohodlnú a efektívnu prácu. Do tejto oblasti patrí aj vybavenie, ktoré pomáha dobre vidieť, t. j. lupy, mikroskopy. Tie sú čoraz potrebnejšie, pretože v elektronike je všetko čoraz menšie. Poslednou skupinou výrobkov je ručné náradie, ktorého sortiment sa rýchlo rozširuje. Nemusí ísť nevyhnutne o kliešte a skrutkovače, ale pokiaľ ide o vybavenie na kontrolu, čistenie, manipuláciu, dochádza k mnohým zmenám. To isté platí pre náradie na manipuláciu s konektormi: na krimpovanie, spracovanie svoriek, prípravu káblov atď.

Trh s nástrojmi a zariadeniami tvoriacimi vybavenie dielní sa vyvíja spolu s celým elektronickým priemyslom, t. j. so zvyšujúcim sa počtom výrobcov OEM, servisných spoločností, elektronizáciou všetkých technológií a všeobecným zvyšovaním sofistikovanosti. Takéto procesy si vyžadujú vlastniť a používať špecializované zariadenia na poskytovanie požadovaných služieb.

Zvyšujúce sa environmentálne povedomie spoločnosti, opatrenia úradov a iniciatívy ako "opraviť, nevyhadzovať" znamenajú, že servis v oblasti elektroniky po rokoch poklesu získava na význame. Druhým dôvodom je, že ceny niektorých zariadení sú také vysoké (napr. moderné smartfóny, fotoaparáty), že sa servis oplatí. V oblasti profesionálnych zariadení sa zvyšuje cena elektronických komponentov, ktoré sú na doske plošných spojov, a zle zostavené balíky sa opravujú práve z ekonomických dôvodov.

Nástroje, servisné zariadenia a pomocné zariadenia používané pri výrobe sú zároveň všestranným doplnkom ponuky mnohých distribučných spoločností pôsobiacich v elektronickom priemysle. To zabezpečuje široký sortiment, dobrú dostupnosť a bohatý sortiment a vývoj.

Široká škála tém

Najdôležitejšou súčasťou každého pracoviska je, samozrejme, spájkovacia stanica. Postupné generácie objavujúce sa na trhu zlepšovali kľúčové výkonnostné charakteristiky spájkovačiek alebo rozsah ich použitia a funkcií, napr. výkon, teplotnú stabilitu. Zlepšenia sa týkajú aj ergonómie, aby banka nespôsobovala únavu obsluhy ani neprenášala teplo a nezahrievala ruky. Vysoký výkon ohrevu rozširuje rozsah použitia spájkovačiek na prácu s veľkými súčiastkami a znižuje kolísanie teploty počas montáže, t. j. zabraňuje spájkovaniu za studena. Moderné spájkovacie stanice umožňujú aj spoluprácu s odsávaním dymu a majú možnosť komunikácie s počítačom, napr. na zaznamenávanie parametrov spájkovania, nastavenie teplotných profilov pre rôzne spájkované spoje.

Spájkovačky pre elektronické aplikácie sa najčastejšie používajú pri nízkom napätí, aby sa minimalizovalo riziko prepichnutia súčiastky a umožnilo uzemnenie. Panvice umožňujú výmenu hrotov a nie je zriedkavé, že počet verzií hrotov, ktoré sú k dispozícii pre daného výrobcu, dosahuje desiatky. Dobrá dostupnosť rôznych tvarovaných, cenovo výhodných, odolných, a teda dlhotrvajúcich spájkovacích hrotov je pre veľkú časť používateľov vo výrobnej oblasti kľúčovou otázkou pri výbere modelu alebo skupiny kompatibilných výrobkov.

Okrem bankových spájkovačiek do oblasti výrobkov patria aj teplovzdušné spájkovačky na spájkovanie a demontáž SMD súčiastok a špecializované stanice na demontáž a montáž (prepracovanie) obvodov v bezolovnatých puzdrách.

Druhú hlavnú skupinu výrobkov tvoria chemické materiály. Patria sem napríklad čistiace aerosóly, mazivá, laky na ochranu povrchu, penetračné prostriedky, odstraňovače štítkov, mraziace prostriedky, stlačený vzduch, rozpúšťadlá (acetón, IPA), lepidlá a podobne. K tomu je potrebné pridať spájkovacie materiály (spájkovacie spojivá v drôtoch a pastách), tavidlá (v niekoľkých verziách na rôzne účely), prípravky na čistenie dosiek po spájkovaní, odstraňovanie nálepiek atď. Budete potrebovať aj servisné pásky (napr. kaptonové pásky na izoláciu, lepiace a izolačné pásky), postriebrenie a kynar, teplom zmrštiteľné obaly, upínacie a identifikačné pásky, drobné mechanické súčiastky (skrutky, objímky) a vodiče. Užitočné sú aj bezprašné rukavice, utierky na čistenie obrazoviek a podobné užitočné drobné predmety. Nezabudnite na tepelne vodivé materiály: pasta je absolútne minimum, ale čoraz užitočnejšie sú aj silikónové podložky.

Počet ručného náradia potrebného na prácu tiež rýchlo rastie, a to vo všetkých skupinách výrobkov, od skrutkovačov cez kliešte až po pinzety. Zvyšuje sa skupina špecializovaného náradia, ako sú krimpovacie kliešte na konektory, nástroje na odizolovanie vodičov a presné nástroje na prácu s miniatúrnymi zariadeniami. Veľká časť tohto typu vybavenia je k dispozícii v antistatickom a antimagnetickom vyhotovení. Na zvýšenie pracovného komfortu sa používa viac výrobkov, ako sú chápadlá, súpravy "tretej ruky", lupy atď. Tieto drobné položky spolu tvoria minimálne niekoľko desiatok položiek, ale ani stovka takýchto výrobkov neprekvapí. Všetky tieto výrobky je potrebné niekde umiestniť a uskladniť, preto je potrebný pracovný stôl (pracovisko) a úložné skrinky.

Typická pracovná stanica má modulárnu konštrukciu, t. j. ponúka možnosť zostaviť si zodpovedajúce riešenie výberom prvkov zo systému a umožňuje upraviť rozmery podľa potreby.

Čínska konkurencia

Ručné náradie, spájkovacie zariadenia a ďalšie vybavenie pracovných staníc vyrába mnoho spoločností z Ďalekého východu. Technická vyspelosť, kvalita spracovania a ceny týchto výrobkov sa značne líšia, pretože nie je zriedkavé, že lepšie riešenia majú mnoho napodobňovateľov, a navyše tamojšie spoločnosti s obľubou kopírujú nápady a riešenia popredných výrobcov. Čínske predajné stránky sú plné zariadení, ktoré sú klamlivo podobné známym značkovým výrobkom, pričom dobrým príkladom sú spájkovacie stanice. To všetko prichádza a konkuruje cenou, vyzerá podobne ako tie renomované a často funguje dobre, len bohužiaľ kazí obchodné vzťahy. Ázijskí výrobcovia bez zábran kopírujú zavedené riešenia, pretože v praxi im za to nehrozia žiadne dôsledky a vždy sa nájdu takí, ktorí ich budú chcieť dovážať a zarábať na rozdiele v cene. Situácia sa v poslednom roku trochu zlepšila, keďže sa uzavreli colné a daňové hranice EÚ, ale problém pretrváva. Čínske výrobky ako privátne značky predávajú aj katalógoví distribútori, čo núti špecializovaných dodávateľov presúvať svoju ponuku smerom k ponuke lepších značiek a moderných zariadení, aby sa zbavili najväčších problémov.

Trendy prehlbujúcej sa špecializácie a rastúcej sofistikovanosti elektroniky sa prenášajú do rozsahu dostupných nástrojov a množstva vznikajúcich inovácií. Tradične najviac ich bolo v oblasti spájkovacích zariadení, pretože tam môže byť vždy lepšie automatické nastavenie, väčší výkon, vymakanejší tvar spájkovacieho hrotu alebo jeho ochranný povlak a iné vymoženosti. S rastúcou miniaturizáciou elektroniky si do dielní, laboratórií a servisov nachádza cestu čoraz viac zariadení na zlepšenie pozorovania, ako sú lupy, mikroskopy a lampy so zabudovanými objektívmi. Bez nich je čoraz ťažšie manipulovať, ovládať a byť efektívny v servise a je nepravdepodobné, že by sa na tom v budúcnosti niečo zmenilo. Doplnkom optických verzií sú dnes lupy a digitálne mikroskopy, ktoré plnia podobné funkcie, ale sú zbavené mnohých nevýhod, ako je obmedzené zorné pole alebo skreslenie obrazu, ktoré sa prejavuje pri veľkom zväčšení v tradičných optických sklách. Odsávače pár a pohlcovače dymu a výparov vznikajúcich pri spájkovaní sa stávajú súčasťou nielen výrobných pracovísk, ale aj miest, kde sa procesy vykonávajú príležitostne. Mnohé novinky sa objavujú aj v oblasti chemických prípravkov, najmä v sortimente určenom na servisné účely (aerosóly), špecializovaných lepidiel, teplovodivých pást, pások a lepiacich materiálov.

V oblasti vybavenia pracovísk je zrejmá zmena prístupu k potrebám zákazníkov, ktorým sa už neponúkajú väčšinou uzavreté systémy s vopred definovanou funkčnosťou, ale modulárne systémy, ktoré umožňujú skladbu prostredníctvom výberu komponentov (napr. osvetlenie, police) a umožňujú rozšírenie. Moderné pracovné stanice na servisnú montáž alebo výrobu sú výškovo nastaviteľné a majú zaručenú antistatickosť.

Novinkami v oblasti ručného náradia sú najmä špeciálne verzie na špecifické operácie (napr. lisovacie nástroje), verzie špecifické pre dané použitie (napr. keramická pinzeta), verzie z nemagnetickej ocele a podobne.

Problémy s dostupnosťou a rastúce ceny

Rok 2021 bol rokom, v ktorom celý trh s elektronickými komponentmi zápasil s predlžovaním dodacích lehôt, horšou dostupnosťou výrobkov a následným rastom cien komponentov, materiálov a dopravy. Týka sa to nielen polovodičov, ale aj mnohých ďalších skupín výrobkov vrátane nástrojov a stolových zariadení. Ceny sa zvyšujú v dôsledku kombinácie viacerých faktorov, ako je nárast nákladov na suroviny, dopravu, mzdové náklady, v dôsledku vysokej inflácie, ku ktorej dochádza pri potláčaní pandémie, a skutočnosti, že silný dopyt na trhu umožňuje ich zvyšovanie. Zdraželi kovy a plasty a následne aj chemické výrobky, ako sú laky, farby, izolačné materiály. Vyššie náklady na pracovnú silu plus inflácia sa premietajú aj do vyšších cien zariadení.

Vybavenie pracoviska dovážané z Ďalekého východu sa vzhľadom na jeho veľkosť a hmotnosť prepravuje po mori alebo po súši. To tiež znamená veľké oneskorenie a náklady. V treťom štvrťroku 2021 sa sadzby za námornú prepravu medzi Áziou a USA zvýšili o 138 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 a v porovnaní so začiatkom roka 2020 sú vyššie o 215 %. Služby námornej nákladnej dopravy vyvolávajú aj ďalšie zvyšovanie cien, keďže fronty lodí v prístavoch a nedostatok vodičov spôsobujú presmerovanie zásielok do menej využívaných terminálov. Logistika je v súčasnosti jednoducho veľkou výzvou.

Rastúci záujem o značkové zariadenia

Všeobecným trendom v elektronickom priemysle je záujem o výrobky vysokej kvality. Zabezpečenie kvality si vyžaduje kvalitné nástroje. Inak v prípade problémov nebude jasné, čo spôsobilo chybu - konštrukčná chyba, chyba materiálu, chybný komponent alebo možno napriek tomu zle pripravená výroba testovacej série. Keďže zložitosť a miniaturizácia elektroniky sa prehlbuje a stále rastie, voľným okom je viditeľných čoraz menej detailov, preto význam moderného vybavenia stále rastie.

Investície do vybavenia pracovných staníc sú súčasťou zabezpečenia dostatočne pokročilých procesov v podniku (výroba, kontrola, servis, popredajné služby). Poskytovanie kvalitných služieb sa stáva dôležitým vzhľadom na rastúce náklady spojené s údržbou, náklady na logistiku tovaru, drahé komponenty, ako aj pre udržanie dobrých vzťahov so zákazníkmi a vnímanie značky. Všetky tieto veci sa v dnešnej dobe stávajú dôležitými.

Druhou dôležitou otázkou v opísanej oblasti je ergonómia, t. j. snaha o to, aby výrobky svojím dizajnom a tvarom zodpovedali ľudskej fyziognómii a aby ľudia mohli pohodlne pracovať dlhý čas bez únavy. Ergonómia sa najviac týka pracovných stolov a ručného náradia, pravdepodobne z dôvodu ich dlhého používania počas práce.

Postupná automatizácia výroby

Nie je ťažké si všimnúť, že výroba elektronických zariadení sa čoraz viac automatizuje a podiel operácií, ktoré sa musia vykonávať ručne, sa postupne znižuje. Dôvodom je predovšetkým snaha zabezpečiť vysokú kvalitu pri nízkych výrobných nákladoch, ako aj primeranú produktivitu. Automatizácia dnes znamená používanie robotov na spájkovanie, skrutkovanie puzdier, montáž displejov a testovanie hotových konštrukcií. Takéto procesy následne vedú k postupnému znižovaniu potreby manuálnej práce na jednotlivé výrobky, čo vedie k znižovaniu počtu potrebných pracovných miest a nástrojov. Pre opísaný trhový sektor je to regresívny faktor. Podobné javy možno pozorovať v oblasti údržby, kde je cieľom minimalizovať náklady na takéto služby prostredníctvom pokročilej počítačovej diagnostiky. Namiesto investovania do meracích zariadení, drahých nástrojov na demontáž a montáž a celého infraštruktúrneho prostredia potrebného na zabezpečenie primeranej úrovne kvality servisných prác sa pokúša vyvinúť špecializovaný tester alebo diagnostický softvér.

Takže aký aspekt zohrá úlohu pri zariaďovaní vášho firemného pracoviska, alebo domácej dielne - cena? Kvalita? Dostupnosť?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 360.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button