Univerzálna meracia a vyhodnocovacia jednotka RPL-4110

Univerzálna meracia a vyhodnocovacia jednotka RPL-4110
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  366 zobrazení
2
 0
IoT Technológie a automatizácia

Univerzálna meracia a vyhodnocovacia jednotka RPL - 4110 je prakticky využiteľná v rôznych sférach malej  automatizácie vo výrobnom procese, kde je požiadavka na presný odpočet rôznych veličín. Jednotka pracuje ako uzavretý systém s možnosťou jej prepojenia na ďalšie dodatočné kontrolné, meracie či vyhodnocovacie subsystémy. Jej typickým použitím je kontrola výšky hladiny kvapalín, alebo sypkých materiálov v nádržiach, kapacitné snímanie priblíženia,  meranie dĺžok výrobkov, kde sa nastaví v jednotke štandardná dĺžka. Rovnako je ju možné použiť ako "Pass / Fail" detekciu pri použití snímania hmotnosti jednotlivých výrobkov. Ďalším možným použitím je sledovanie a kontrola teploty za použitia teplotných senzorov. Jednotka je osadená v typizovanej DIN krabičke s veľkosťou 4M a je ju možné osadiť na štandardnú DIN lištu elektrického rozvádzača, alebo ju umiestniť samostatne v priestore. Vstupná prúdová slučka a aj výstupná prúdová slučka jednotky sú galvanicky oddelené medzi sebou a aj od napájacieho napätia. Po jej nastavení je jej prevádzka autonómna a nevyžaduje tak žiaden dodatočný zásah obsluhy.
Výhodou jednotky RPL - 4110 je jej štandardné napájacie napätie 24VDC , čo jej umožňuje jednoduché začlenenie sa k už existujúcej infraštruktúre a značná variabilita vstupných senzorov, čo ju priamo predurčuje pre plnohodnotné začlenenie do výrobného procesu.

Vlastnosti RPL - 4110

Meracia a vyhodnocovacia jednotka RPL - 4110 je vybavená analógovým vstupom prúdovou slučkou 4 – 20mA ako aj rovnakým analógovým výstupom kvoli možnosti zobrazovania meraných hodnôt aj na ďalšej vzdialenej zobrazovacej jednotke. Okrem toho má táto jednotka aj 4 reléové výstupy, ktoré sa zapínaju pri prednastavených úrovniach nameraných jednotkou. Táto vykonáva merianie v percentách a to od 0%, ktorým zodpovedá vstupný prúd 4mA do 100% pre 20mA. Tieto dve základné hranice je možne po odobratí čelného panelu kalibrovať, resp. kalibrovať rozsah 0 – 100% pre iné hodnoty prúdov ak je to potrebné. Okrem toho dokáže táto jednotka vyhodnotiť skrat na vstupe alebo prerušenie vstupnej prúdovej slučky, čo zároveň aj indikuje na displeji.

Tecnické parametre

  • Napájacie napätie 24 VDC, +20%, - 10%,
  • Spotreba prúdu < 100 mA
  • Vstup prúdová slučka 4 - 20 mA
  • Výstup prúdovej slučky 4 - 20 mA
  • Relé 3A/250V
  • Zobrazovanie 0 - 110 % úrovne
  • Indikácia prerusenia alebo skratu vstupnej slučky
  • Nastavenie nuly a 100% - kalibrácia
  • Programovatelné 4 hladiny s výstupmi na relé
  • Všetky vstupy a výstupy sô galvanicky oddelené od napájacej vetvy aj od seba navzájom.

Pripojenie jednotky RPL-4110

Napájacie napätie sa pripája na svorky s označením SUPPLY. V jednotke je integrovaná ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia. Na strane pripojenia napájania prístroja sa tiež pripája tlakový snímač podľa vyznačenej polarity.

Detail pripojenia napájania jednotka a pripojenia tlakového snímača.

Na druhej strane je svorka výstupnej prúdovej slučky, ktorá vyžaduje pripojenie vonkajšieho napätia v rozsahu 8 - 30 VDC s vyznačenou polaritou a odporúča sa do tejto slučky zaradiť aj ochranný rezistor príslušnej hodnoty, odvodenej od veľkosti pripojeného napätia. Svorky výstupných relé sú označené v poradí od 1 pre najnižšiu hladinu, až po 4 pre najvyššiu.

Detail výstupnej slučky a reléového výstupu.

Ovládanie a hlásenia modulu

V zakrytovanom stave je pristupne iba tlačidlo VIEW, ktoré umožňuje prezeranie nastavených hladín. Po odobratí vrchného krytu sú prístupné aj ďalšie ovladacie a nastavovacie prvky.

Ovládacie prvky modulu.

Zelené diódy LED indikujú v normálnom režime merania svojim rozsvietením dosiahnutie príslušnej prednastavenej hladiny. Ak je aktuálna hladina nižšia, než hladina 1, LED LEVEL1 bliká. Displej ukazuje stav hladiny, prípadne niektoré z chybových hlásení.

Režim VIEW nastane stlačením tlačidla VIEW, čo je potvrdené rozsvietenou červenou LED. V tomto režime sa najprv rozsvieti LED LEVEL1 a displej zobrazuje prednastavenú hodonotu úrovne 1. Túto je možné meniť oboma smermi tlačidlami pre znižovanie a zvyšovanie. Ďalším stláčaním tlačidla VIEW sa rozsvieti LED LEVEL2 až LEVEL4 a postup nastavenia je potom rovnaký, ako pre LEVEL1. Stlačením tlačidla VIEW pri úrovni LEVEL4 sa zruší režim VIEW, červená LED zhasne a displej a zelené LED zobrazujú aktuálne stavy.

Displej zobrazuje aktualny stav hladiny v rozpätí 0 až 110 %. Ak je hodnota nizšia, než nula ( napr. v prípade nesprávnej kalibrácie nuly ), do 5% pod nulou displej zobrazuje hlasenie "BE", ako Bellow.

Tato riadiaca jednotka dokáže zistiť hodnoty mimo normálneho rozsahu vstupného präúdu, ktoré môžu ukazovat na poruchu snímača alebo jeho prívodneho kábla. Ak je prúd v slučke veľmi nízky alebo nulový, displej zobrazí hlasenie "uEr", ako under - Error. Ak je prúd v slučke príliž vysoký, pripadne je slučka v skrate ( riadiaca jednotka obmedzí tento prúd na 50 mA ), displej zobrazí hlásenie "oEr", ako over - Error. V oboch týchto prípadoch sú kontakty všetkých výstupných relé rozpojené.

Prúd výstupnej prúdovej slučky zodpoveda rozsahu 0 - 100 % hodnotami 4 - 20 mA. Jeden krok je teda 0,16 mA. Pri hláseniach BE a uEr je na tomto vystupe prúd 4 mA, pri hodnotách 100 - 110 % a hlásení oEr je to 20 mA.

Kde kúpiť?

Meraciu a vyhodnocovaciu jednotku RPL-4110 si môžte kúpiť u slovenského výrobcu PROTRONIC - klikni

 

Become a Patron!Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button