Zaujímavé stavebnice meracej techniky od Ascel Electronic

Zaujímavé stavebnice meracej techniky od Ascel Electronic
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  500 zobrazení
0
 0
Recenzie meracej techniky

Na potulkách internetom som pred nedávnom natrafil na zaujímavú a cenovo priaznivú meraciu techniku od nemeckej spoločnosti Ascel Electronic, ktorá ich ponúka ako buď ako skompletované, alebo vo forme stavebníc!. Vyznačujú sa pomerne veľmi zaujímavými špecifikáciami, rozsiahlymi príručkami a pripojením prostredníctvom počítača.

Všeobecné vlastnosti

Štyri zariadenia riadené mikrokontrolérom
Ascel Electronic v súčasnosti dodáva štyri zariadenia v rovnakom architektonickom štýle a dizajne:

 • AE20125 -  generátor digitálnych funkcií s frekvenciou do 10 MHz s rozmietaním.
 • AE20204 - presný LC meter.
 • AE20218 - Milliohm meter s meraním pomocou štvorbodovej metódy (Kelvin).
 • AE20401 - merač frekvencie do 5,8 GHz a RF,

Každé s týchto štyroch zariadení môžete pripojiť k vášmu počítaču prostredníctvom USB konektora, a dodaného software, čím získate ako bonus určitú mieru užívateľského komfortu navyše. Bohužiaľ, konektor USB je na prednej strane, čo považujem za celkom nepohodlné riešenie nakoľko osobne uprednostňujem (a určite aj vy) tieto konektory na zadnej strane a tak povediac v predu "zavadzajú". Zariadenia nie sú napájané zo siete, ale z napájacieho adaptéra.

Rozmery
Štyri skrinky sú, s výnimkou predného panela, úplne totožné a majú rozmery 110 mm šírka, 60 mm výška a 107 mm hĺbka. V niektorých prípadoch je to dosť "riešenie na tesno", výsledkom čoho je, že na niektorých zariadeniach sú ovládacie tlačidlá a konektory neohrabane blízko seba a niekto s hrušími prstami, bude mať mierne problémy :)

Možnosti dodania
Tieto prístroje majú niekoľko volieb pri dodaní:

 1. Farba displeja (žltý / modrý)
 2. S alebo bez pripojenia USB.
 3. Zo skrinkou, alebo bez
 4. S adaptérom, alebo bez
 5. S meracími sondami, alebo bez (Kelvin)
 6. Atď....

Komponenty SMD sú vopred osadené
Elektronika  je osadená zmiešanou montážou komponentov. Začínajúci amatér sa bezpochyby bojí spájkovania týchto malých komponentov SMD. Pri týchto stavebniciach to nie je potrebné, pretože tieto komponenty sú už vopred osadené a vy osádzate iba klasické komponenty.

Jasný displej
Tieto štyri zariadenia sú vybavené štandardným displejom s rozlíšením 2 x 16 bodových matíc. Môžete si vybrať medzi žlto-zeleným alebo modro osvetleným displejom.

Aktualizácia firmvéru
Ak zakúpite doplnok pomocou prepojenia USB, máte možnosť aktualizovať firmvér, keď Ascel vydá novú verziu.

Softvér pre  Windows
Softvér pre Windows je k dispozícii pre tieto štyri zariadenia na stránke Ascel. Váš počítač však musí mať nainštalovaný doplnok Microsoft .NET Framework 4. Ten si môžete zdarma stiahnuť z webu - klikni

USB virtuálny COM port
Komunikácia medzi meracími prístrojmi a počítačom prebieha prostredníctvom virtuálneho portu COM. Ovládač môžete tiež stiahnuť pomocou odkazu na stránke Ascel - klikni.

Veľmi obsiahle príručky
Môžete si stiahnuť veľmi rozsiahlu príručku pre tieto štyri zariadenia, buď v nemčine alebo v angličtine. Napríklad príručka k meraču frekvencie má 64 strán! Príručky nielen podrobne opisujú konštrukciu, ale aj podrobne rozoberajú schémy a funkcie každého zo zariadení.

Objednávka a platba
Tieto zariadenia si musíte objednať priamo od výrobcu v Nemecku. Stránka bohužiaľ nepodporuje platby prostredníctvom platobnej karty. Môžete platiť iba prostredníctvom služby PayPal alebo prevodom na bankový účet výrobcu. Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom Deutsche Post. Ale čo je najlepšie - nemusíte si robiť hlavu s clom, alebo DPH ako je tomu u čínskeho tovaru. PS : Počtovné nie je až tak neskutočne drahé, veď sa presvedčte sami - klikni

Digitálny funkčný generátor AE20125 s frekvenciou do 10 MHz s rozmietaním

Generátor funkcií AE20125 digitálne generuje sínusové, obdĺžnikové a trojuholníkové signály s frekvenciou medzi 0,1 Hz a 10 MHz pre sínus a medzi 0,1 Hz a 2,5 MHz pre dva ďalšie signály. Frekvencia je nastaviteľná s rozlíšením 0,1 Hz. Maximálne výstupné napätie je iba 5 V, kde môžete voliteľne nastaviť posun medzi -5 V a +5 V.
Generátor má funkcie rozmietania a modulácie, FSK aj PSK, s internou alebo externou moduláciou. Amplitúdová modulácia však nie je možná. Funkcia rozmietania vám umožňuje nastaviť interval rozmietania od 0,1 Hz do 10 Hz. Logaritmické rozmietanie však nie je možné. Generátor sa nastavuje pomocou šiestich tlačidiel a pomocou potenciometrov sa dá pohodlne nastaviť iba amplitúda a ofset.
Generátor je napájaný napätím medzi 14 Vdc a 18 Vdc, s odberom najmenej 300 mA.

Cena v základnej verzii - bez poštovného a voliteľných rozšíreni je : 56.98€

DPS generátora
Na nasledujúcom obrázku je zadná strana hlavnej DPS AE20125. Srdcom obvodu je AD9833, "programovateľný generátor tvaru vlny" od spoločnosti Analog Devices. Tento čip je riadený diskrétnym kryštálovým oscilátorom s frekvenciou 25 MHz. Analógová časť využíva vysokorýchlostný prúdový spätnoväzbový zosilňovač typu LM6181. Digitálne riadenie systému je zabezpečené mikroprocesorom ATMEGA168.

DPS generátora AE20125.

Inštalácia v skrinke
Ak si zakúpite verziu zo skrinkou, musíte DPS namontovať za prednú dosku a medzi DPS a konektory na zadnej strane zapojiť niekoľko vodičov, aby ste zabezpečili a pripojili:

 • Napájanie
 • Externú synchronizáciu
 • Vonkajšiu moduláciu.

Vnútro skrinky generátora.

PC rozhranie
Na obrázku nižšie vidíte, ako vyzerá ovládací program pre AE20125 na Windows PC. Všetky nastavenia, ktoré musíte vykonať na zariadení pomocou šiestich tlačidiel, je možné na tejto obrazovke pohodlne "naklikať" pomocou myši. Je vhodné začať voľbou "Startup Settings".

LC meter AE20204

Tento tester má pozoruhodné technické parametre. Umožňuje merať veľmi malé kondenzátory a veľmi malé indukčnosti, dokonca menšie ako 1 pF alebo 1 µH, s rozlíšením 0,01 pF a 10 nH. Nevýhodou tohto zariadenia je, že merací rozsah na hornej strane je obmedzený na 1 uF a 100 mH. Elektrolytické kondenzátory však ním nie je možné merať. Presnosť merania je ± 0,5%. AE20204 meria sínusové signály s frekvenciou medzi 15 kHz a 750 kHz, s maximálnym napätím iba 2,5 V špička-špička. Nie je potrebné žiadne nastavenie, pretože elektronika sa kalibruje pri zapnutí zariadenia pomocou zabudovaného kondenzátora s toleranciou 0,5%.
Ako vidíte na fotografii nižšie, merač obsahuje aj funkciu "REL", takže môžete do perspektívy dať indukčnosť a kapacitu testovacích elektród. Pre komunikáciu je tu podpora protokolu RS232, ale môžete ju samozrejme rozšíriť aj s pomocou rozhrania USB.
AE20204 je napájaný z napätia medzi 7,5 Vdc a 12,0 Vdc s prúdovím odberom najmenej 100 mA.

Cena v základnej verzii - bez poštovného a voliteľných rozšíreni je : 37.98€

PCB LC-metra
Nasledujúca fotografia zobrazuje zadnú stranu tlače. Doska komponenty SMD, takže spájkovanie by nemalo byť problémom ani pre začiatočníkov.
Srdcom obvodu je diskrétny kompozitný LC oscilátor v okolí obvodu LM311N. Frekvencia sa líši zahrnutím zložky, ktorá sa má merať, do ladiaceho obvodu tohto oscilátora. Mikroprocesor meria túto frekvenčnú odchýlku a vypočíta z nej hodnotu kondenzátora alebo cievky. Mikrokontrolér tiež ovláda pomocou relé prepínanie medzi meraním L a C a prostredníctvom druhej autokalibrácie relé meraním 0,5% kondenzátora po zapnutí napájania.

Rozhranie PC
Ako ukazuje obrázok nižšie, rozhranie PC cez USB prepojenie je mimoriadne jednoduché. Toto rozhranie môžete použiť pre konverziu AE20204 na datalogger, ktorý meria kapacitu alebo indukčnosť každú pol sekundu. V hornej časti vidíte aktuálne nameranú hodnotu pripojeného komponentu. Zaznamenané hodnoty sa zobrazujú vo veľkom rámčeku. Zaznamenané merania môžete uložiť do textového súboru.

Merač AE20218 Milli-Ohm meter

Tento merací prístroj je tiež určený na meranie veľmi nízkych hodnôt rezistorov. Teraz sa jedná o odpory v rozsahu Milli-Ohm. Výrobca tvrdí, že s AE20218 môžete merať odpory od 0,1 mΩ s rozlíšením 0,1 mΩ. Merač má dva meracie rozsahy: 24 Ω a 240 Ω. Na meranie týchto nízkych odporov sa musí použiť špeciálna Kelvinova technika merania, alebo štvorvodičová technika. Cez rezistor cez dva vodiče sa vysiela pomerne veľký a veľmi presný jednosmerný prúd. Úbytok napätia cez odpor sa meria pomocou dvoch ďalších vodičov. Jednoduchým výpočtom môže mikroprocesor vypočítať hodnotu rezistora z oboch veličín. AE20218 pracuje s meracími prúdmi 100,0 mA a 10,00 mA.

Tento merací prístroj má tiež možnosť REL, kde je meraný odpor nastavený ako nulová referencia pre všetky nasledujúce merania.
AE20218 je napájaný napätím medzi 8,0 Vdc a 12,0 Vdc a spotrebováva prúd maximálne 300 mA.

Cena v základnej verzii - bez poštovného a voliteľných rozšíreni je : 67.98€

Voliteľné príslušenstvo - meracie sondy pre štvordrôtové pripojenie. Cena tohoto príslušenstva je : 19.98€

PCB merača mΩ
Nasledujúca fotografia zobrazuje zadnú stranu PCB. Zdroj konštantného prúdu je zložený okolo zdroja energie typu LT3092, ktorý je riadený presnou referenciou napätia LT1634. Napätie a prúd sa merajú pomocou veľmi presného 22-bitového ADC typu MCP3551. Ako referencia pre tento ADC sa používa zdroj napätia 2,5 V, typ LT1460.
Mikroprocesor vykonáva výpočty a riadi displej s nameranými výsledkami merania.

Rozhranie PC
Rozhranie PC ponúka viac možností ako LC meter, pozri obrázok nižšie. Rozhranie tiež poskytuje funkcie záznamníka, ale tieto sú rozsiahlejšie ako s LC meterom. Týmto spôsobom môžete nielen zaznamenať následné merania v tabuľke, ale tiež ich prezentovať vo forme grafu. Tento graf môžete uložiť a vytlačiť. Softvér navyše ponúka funkciu „Pass / Fail“. Nastavíte minimálnu a maximálnu hodnotu, medzi ktorou môže ležať hodnota meraného odporu. Ak je hodnota mimo týchto limitov, spustí sa alarm. Okrem toho sa počíta, ako často sa takáto situácia vyskytne.

Merač frekvencie a vysokofrekvenčného výkonu AE20401 5,8 GHz

Tento merač má tiež zaujímavé technické parametre. Okrem známeho vysokoimpedančného vstupu BNC s meracím rozsahom do 80 MHz sú k dispozícii aj dva vstupy 50 Ω na meranie signálových frekvencií do 5,8 GHz a výkonov až do +24 dBm. Na tento účel si však musíte kúpiť dva malé moduly navyše. Rovnako ako u väčšiny digitálnych meračov môžete tiež merať dobu trvania signálu. Citlivosť kanálu BNC je 50 mV.
AE20401 je napájaný napätím medzi 8,0 Vdc a 12,0 Vdc a využíva prúd maximálne 300 mA.

Cena v základnej verzii - bez poštovného a voliteľných rozšíreni je : 56.98€

PCB merača frekvencie
Ako je znázornené na fotografii nižšie, základná doska plošných spojov obsahuje ako klasické, tak aj SMD komponenty. Srdcom obvodu je samozrejme mikroprocesor typu ATMEGA328, ktorý je riadený z 20 MHz kryštálu. Ten vykoná všetky výpočty a zabezpečije prepnínanie medzi rôznymi funkciami. Vysokoimpedančný vstup BNC ide do predzosilňovača okolo FET typu BF256B. Zosilnený signál ide do komparátora LT1016, ktorý prevádza analógový signál na pekný digitálny impulz. Sada vysokorýchlostných TTL obvodov (74ACT74N a 74HC393N) znižuje frekvenciu vstupov 50 Ω. Potom multiplexor typu 74HC153N spája tri vstupy s mikrokontrolérom.

Ďalšie moduly

PCB na obrázku vyššie ukazuje dva uhlové konektory so šiestimi kontaktmi. Tu môžete pripojiť ďalšie moduly na meranie veľmi vysokých frekvencií a vysokofrekvenčného výkonu. K dispozícii sú tri moduly, ktoré sú uvedené na fotografii nižšie.
Ľavý modul (AE204017) meria frekvencie od 70,0 MHz do 5,8 GHz pri citlivosti 450 mV pri 200 MHz. Cena: 19,98 €.
Dve ďalšie:

 • AE204015: DC až 500 MHz, rozsah -55 dBm až +30 dBm. Cena 29,98 €.
 • AE204014: 10 MHz až 8 GHz, rozsah -55 dBm až -5 dBm. Cena 49,98 €.

Môžete tiež nahradiť štandardný kryštál s referenciou frekvencie s kompenzáciou teploty. Tento takzvaný modul TCXO AE204011 má stabilitu 1 ppm a stojí okolo 20,00 EUR.

 

Rozhranie PC
Rozhranie PC umiestni na obrazovku počítača okno zobrazené na obrázku nižšie. Dokonca aj teraz môžete používať meracie zariadenie ako záznamník. Namerané frekvencie sú uvedené v tabuľke aj v grafe. V pravom rámčeku môžete tiež aktivovať možnosť „Pass / Fail“.

Kde kúpiť?

Internetové stránky výrobcu a predajcu stavebnice Ascel Electronic - klikni

alebo

eBay, kde rovnako nájdete ich ponuku - klikni

Dodávané balenie

Slovo na záver

Jednoznačne odporúčam, nakoľko za tie peniaze získate v skutku kvalitné meracie prístroje vhodné najmä na "štart" svojho koníčka. Viem - cena sa neddá porovnať s čínskymi výrobkami, ale práve za tú cenu získate podporu výrobcu, aktualizácie firmware, náhradné kľúčové komponenty komponenty týchto zariadení (mCU napríklad), užívateľské príručky zo schémami a popisom zapojenia, rôzne užitočné a najmä kvalitné meracie príslušenstvo a profesionálne koncipované moderné meracie prístroje.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button